Novartis Poland Sp. z o. o.
ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa
tel.: 22 375 4 888
fax 22 375 4 700

ORGANIZATOR LOGISTYCZNY

Eleven Agency
ul. I. Gandhi 35/255
02-776 Warszawa

Danuta Kutyna
tel.: 578 011 311
e-mail: danuta.kutyna@11a.com.pl

PL2112214625